ION senzor

  • PF-2085 Online Ion Sensor

    PF-2085 mrežni jonski senzor

    PF-2085 kompozitna elektroda sa hlorom monokristalnim filmom, PTFE prstenastom tečnom površinom i čvrstim elektrolitom složena je sa pritiskom, zaštitom od zagađenja i drugim karakteristikama. Naširoko se koristi u poluprovodničkim materijalima, materijalima solarne energije, metalurškoj industriji, galvanizaciji koja sadrži fluor itd. Kontrola procesa obrade otpadnih voda, područje praćenja emisija.