Senzor zaostalog hlora

  • YLG-2058-01 Industrial Residual Chlorine Sensor

    YLG-2058-01 Industrijski senzor zaostalog klora

    Elektrolitska i osmotska membrana razdvaja uzorke elektrolitske ćelije i vode, propusne membrane mogu selektivno prodirati u ClO; između dvije elektrode ima fiksnu potencijalnu razliku, generirani intenzitet struje može se pretvoriti u koncentraciju rezidualnog klora.

  • CL-2059-01 Online Residual Chlorine Sensor

    CL-2059-01 Mrežni senzor za rezidualni klor

    CL-2059-01 je elektroda za mjerenje principa stalnog napona hlor voda, hlor dioksid, ozon. Stalno mjerenje napona održava stabilan električni potencijal na mjernoj strani elektrode, a različite komponente proizvode različit intenzitet struje kod električnog potencijala kada se mjere.